Loading...

เรื่องราวที่น่าสนใจ

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คว้ารางวัลขวัญใจมหาชนในการจัดซุ้มอาหารช้าง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ศูนย์ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองบริหารศูนย์ลำปาง และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “วันช้างไทย” ประจำปี 2566

🔗 รายละเอียด
ทีมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คว้ารางวัล Best Performance Award และรางวัล Third Place จากการแข่งขัน The 5th APAC HPC-AI Competition ให้กับประเทศไทย

ที่ประเทศสิงคโปร์ วงการ Super Computing นานาชาติร่วมยินดี กับ นักศึกษาธรรมศาสตร์ โชว์เคสของความมุ่งมั่นพยายาม นำทีมไทยคว้ารางวัลความเร็วสูงสุด ชนะ 24 ทีมทั่วภูมิภาค APAC

ทีมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมงาน Super Computing Asia 2023 (SCAsia 2023) รับรางวัล Best Performance Award และรางวัล Third Place จากการแข่งขัน The 5th APAC HPC-AI Competition ให้กับประเทศไทย

🔗 รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค

กว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งพัฒนาหลักสูตรพหุศาสตร์ตอบโจทย์สังคม ชูจุดเด่นด้านวิชาการผูกพันชุมชน

🔗 รายละเอียด
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ AI Center

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ศูนย์ลำปาง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะ ที่เข้าร่วมประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ AI Center ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

🔗 รายละเอียดเ

ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์ลำปาง

การประชุมวิชาการ / บริการวิชาการสู่สังคม

📖 Prospectus / E-News Letter

Flipbook Version

TULP Prospectus
Thai Version
TULP Prospectus
English Version
TULP E-News Letter
Vol.1
TULP E-News Letter
Vol.2
TULP E-News Letter
Vol.3
TULP E-News Letter
Vol.4

ข่าวสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ข่าวสาร การฝึกอบรม

COVID-19 NEWS AND ANNOUNCEMENT

THAMMASAT COVID 361°

Update: รวมข้อมูลที่จำเป็นในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชาวธรรมศาสตร์

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Teaching Guidelines for Professoes

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Learning Guidelines for Students

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากร

คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อมูลสำหรับการทำงาน Work from Home

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา

มธ.ศูนย์ลำปาง

กองบริหารศูนย์ลำปาง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

หอพักนักศึกษา

บริการสารสนเทศ

แบบฟอร์มออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

 

ตารางห้องเรียนออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
จดหมายข่าวธรรมศาตร์ลำปาง
ประจำปี 2564
 กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
      
ประจำปี 2563
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ข่าวนักศึกษา / โครงการ / กิจกรรม

แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ มธ.ลำปาง

แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ มธ.ลำปาง

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ผลงานนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

ให้บริการอย่างมีระบบมีมาตรฐานและนวัตกรรม ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ทันท่วงที่

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นักศึกษาชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี อ.ดร.สยัมภู ใสทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คว้ารางวัลในกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมนักศึกษา

กีฬาลำปางอุดมศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด
การแสดงฉ่อยและดนตรีพื้นบ้านของชมรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

🔗 More Detail

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

🔗 More Detail
[Official]

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ver. Thai

[Official] แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ver. Thai

[Official] Introduction

Thammasat University Lampang Campus Ver. Eng

[Official] Introduction - Thammasat University Lampang Campus Ver. Eng