Loading...

เรื่องราวที่น่าสนใจ

🔖มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค
🔖กว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งพัฒนาหลักสูตรพหุศาสตร์ตอบโจทย์สังคม ชูจุดเด่นด้านวิชาการผูกพันชุมชน
🔗 รายละเอียด
ยิ่งใหญ่อลังการ “ลำปางวิ่ง 90 ปี ธรรมศาสตร์”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 คุณศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และประธานกรรมการจัดกิจกรรมลำปาง วิ่ง 90 ปี ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต้อนรับนักวิ่งในกิจกรรม “ลำปาง วิ่ง 90 ปี ธรรมศาสตร์” ในระยะ 5 กิโลเมตรและ 10.5 กิโลเมตร

🔗 รายละเอียด
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง แสดงศักยภาพเยาวชนไทยคว้ารางวัลด้านการคำนวณบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง ที่คว้ารางวัล “Merit Place” จากการแข่งขัน the 6th APAC HPC-AI Competition มาได้สำเร็จ ทำสถิติคว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 การแข่งขันนี้จัดโดย HPC-AI Advisory Council ร่วมกับ Singapore National Supercomputing Centre และ National Computational Infrastructure Australia โดยมีบริษัท Nvidia และ X-ScaleSolution ร่วมสนับสนุน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังคนด้านการคำนวณสมรรถนะสูง

🔗 รายละเอียด
ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ให้การต้อนรับท่านบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และผู้มีอุปการะคุณของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
🔗 รายละเอียด

ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์ลำปาง

การประชุมวิชาการ / บริการวิชาการสู่สังคม

🔖 Prospectus / E-Newsletter

Flipbook Version

TULP Prospectus Vol.1
Thai Version
TULP Prospectus Vol.1
English Version
TULP Prospectus Vol.2
Thai Version
TULP Prospectus Vol.2
English Version
TULP E-Newsletter
Vol.1
TULP E-Newsletter
Vol.2
TULP E-Newsletter
Vol.3
TULP E-Newsletter
Vol.4
TULP E-Newsletter
Vol.5
TULP E-Newsletter
Vol.6
    
    

🔖 TU to SHARE

ข่าวสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ข่าวสาร การฝึกอบรม

COVID-19 NEWS AND ANNOUNCEMENT

THAMMASAT COVID 361°

รวมข้อมูลที่จำเป็นในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชาวธรรมศาสตร์

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Teaching Guidelines for Professoes

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Learning Guidelines for Students

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากร

คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อมูลสำหรับการทำงาน Work from Home

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา

มธ.ศูนย์ลำปาง

กองบริหารศูนย์ลำปาง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

หอพักนักศึกษา

บริการสารสนเทศ

แบบฟอร์มออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

 

ตารางห้องเรียนออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

🔗 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
จดหมายข่าวธรรมศาตร์ลำปาง
ประจำปี 2564
 กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
      
ประจำปี 2563
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ข่าวนักศึกษา / โครงการ / กิจกรรม

แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ มธ.ลำปาง

แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ มธ.ลำปาง

🔗 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ผลงานนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

ให้บริการอย่างมีระบบมีมาตรฐานและนวัตกรรม ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ทันท่วงที่

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นักศึกษาชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี อ.ดร.สยัมภู ใสทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คว้ารางวัลในกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมนักศึกษา

กีฬาลำปางอุดมศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง
การแสดงฉ่อยและดนตรีพื้นบ้านของชมรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

🔗 More Detail

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

🔗 More Detail
[Official]

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ver. Thai

[Official] แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ver. Thai

[Official] Introduction

Thammasat University Lampang Campus Ver. Eng

[Official] Introduction - Thammasat University Lampang Campus Ver. Eng