Loading...

เรื่องราวที่น่าสนใจ

นักศึกษาสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง เป็นผู้แทนประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน ASEAN LAO PDR 2024

นักศึกษาสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง เป็นผู้แทนประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน ASEAN LAO PDR 2024

🔗 รายละเอียด
ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2567 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง

ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2567 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง

🔗 รายละเอียด
🔖โครงการแนวทางการประชาสัมพันธ์และการแถลงผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
🔖โครงการแนวทางการประชาสัมพันธ์และแถลงผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตามนโยบายฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง 2564 – 2567 

ผลงานการพัฒนาศูนย์ลำปาง
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - เดือนพฤษภาคม 2567

🔗 รายละเอียด
🔖มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค
🔖กว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งพัฒนาหลักสูตรพหุศาสตร์ตอบโจทย์สังคม ชูจุดเด่นด้านวิชาการผูกพันชุมชน
🔗 รายละเอียด

ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์ลำปาง

การประชุมวิชาการ / บริการวิชาการสู่สังคม

🔖 แบบสอบถามความพึงพาใจ

🔖 Prospectus / E-Newsletter

Flipbook Version

TULP Prospectus Vol.1
Thai Version
TULP Prospectus Vol.1
English Version
TULP Prospectus Vol.2
Thai Version
TULP Prospectus Vol.2
English Version
TULP E-Newsletter
Vol.1
TULP E-Newsletter
Vol.2
TULP E-Newsletter
Vol.3
TULP E-Newsletter
Vol.4
TULP E-Newsletter
Vol.5
TULP E-Newsletter
Vol.6
TULP E-Newsletter
Vol.7
   
   

🔖 TU to SHARE

ข่าวสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ข่าวสาร การฝึกอบรม

COVID-19 NEWS AND ANNOUNCEMENT

THAMMASAT COVID 361°

รวมข้อมูลที่จำเป็นในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชาวธรรมศาสตร์

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Teaching Guidelines for Professoes

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Learning Guidelines for Students

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากร

คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อมูลสำหรับการทำงาน Work from Home

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา

มธ.ศูนย์ลำปาง

กองบริหารศูนย์ลำปาง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

หอพักนักศึกษา

บริการสารสนเทศ

แบบฟอร์มออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

 

ตารางห้องเรียนออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

🔗 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
จดหมายข่าวธรรมศาสตร์ลำปาง
ประจำปี 2564
 กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
      
ประจำปี 2563
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ข่าวนักศึกษา / โครงการ / กิจกรรม

แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ มธ.ลำปาง

แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ มธ.ลำปาง

🔗 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ผลงานนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

ให้บริการอย่างมีระบบมีมาตรฐานและนวัตกรรม ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ทันท่วงที่

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นักศึกษาชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี อ.ดร.สยัมภู ใสทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คว้ารางวัลในกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมนักศึกษา

กีฬาลำปางอุดมศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง
การแสดงฉ่อยและดนตรีพื้นบ้านของชมรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

🔗 More Detail

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

🔗 More Detail
[Official]

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ver. Thai

[Official] แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ver. Thai

[Official] Introduction

Thammasat University Lampang Campus Ver. Eng

[Official] Introduction - Thammasat University Lampang Campus Ver. Eng