Loading...

ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์ลำปาง

ข่าวสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

📑 TULP Prospectus

Thai Version

📑 TULP E-News Letter

ฉบับที่ 1

เรื่องราวที่น่าสนใจ

‘เด็กธรรมศาสตร์’ สร้างชื่อระดับเอเชียแปซิฟิก แข่งขันประมวลผลบนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง คว้าเหรียญทองแดง ร่วมกับ ‘สิงคโปร์-ไต้หวัน’

‘เด็กธรรมศาสตร์’ สร้างชื่อระดับเอเชียแปซิฟิก แข่งขันประมวลผลบนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง คว้าเหรียญทองแดง ร่วมกับ ‘สิงคโปร์-ไต้หวัน’

mgronline.com
นศ.มธ.คว้ารางวัลระดับชาติ แข่งขันประมวลผลบนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

นศ.มธ.คว้ารางวัลระดับชาติ แข่งขันประมวลผลบนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

thairath.co.th
เด็ก มธ. คว้าเหรียญทองแดงร่วม ‘สิงคโปร์-ไต้หวัน’ แข่งขันประมวลผลบนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

เด็ก มธ. คว้าเหรียญทองแดงร่วม ‘สิงคโปร์-ไต้หวัน’ แข่งขันประมวลผลบนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

workpointtoday.com
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง ที่ได้รับรางวัล เยาวชนคนสร้างชาติ และรางวัลเยาวชนดีเด่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นายเศกฐพงษ์ ทบอาจ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับรางวัล “เยาวชนคนสร้างชาติ สาขาภาวะผู้นำ จิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์”....

รายละเอียดเพิ่มเติม

COVID-19 NEWS AND ANNOUNCEMENT

THAMMASAT COVID 361°

รวมข้อมูลที่จำเป็นในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชาวธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Teaching Guidelines for Professoes

รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Learning Guidelines for Students

รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากร

คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อมูลสำหรับการทำงาน Work from Home

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา

มธ.ศูนย์ลำปาง

กองบริหารศูนย์ลำปาง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

หอพักนักศึกษา

บริการสารสนเทศ

แบบฟอร์มออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

E-mail นักศึกษา Office365

E-mail บุคลากร Office365

ตารางห้องเรียนออนไลน์


แบบสำรวจความพึงพอใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
จดหมายข่าวธรรมศาตร์ลำปาง
ประจำปี 2564
 กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
      
ประจำปี 2563
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ข่าวนักศึกษา / โครงการ / กิจกรรม

ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจสอบโรค ผลงานคว้ารางวัลของนักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง

ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจสอบโรค ผลงานคว้ารางวัลของนักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลงานนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

ให้บริการอย่างมีระบบมีมาตรฐานและนวัตกรรม ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ทันท่วงที่

รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นักศึกษาชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี อ.ดร.สยัมภู ใสทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คว้ารางวัลในกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมนักศึกษา

กีฬาลำปางอุดมศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด
การแสดงฉ่อยและดนตรีพื้นบ้านของชมรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

More Detail

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

More Detail
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ธรรมศาสตร์ลำปาง
TULP COOL CAMPUS

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง