Loading...

เรื่องราวที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค

กว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งพัฒนาหลักสูตรพหุศาสตร์ตอบโจทย์สังคม ชูจุดเด่นด้านวิชาการผูกพันชุมชน

🔗 รายละเอียด
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดงาน “วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2566” รำลึกถึงผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดงาน “วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2566” รำลึกถึงผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

🔗 รายละเอียด
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 2566
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงพลังในความพร้อมและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
🔗 รายละเอียด
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "หลากเรื่องชวนคิด ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน”
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "หลากเรื่องชวนคิด ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน”
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "หลากเรื่องชวนคิด ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน”
🔗 รายละเอียด

ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์ลำปาง

การประชุมวิชาการ / บริการวิชาการสู่สังคม

📆 Prospectus / E-Newsletter

Flipbook Version

TULP Prospectus
Thai Version
TULP Prospectus
English Version
TULP E-Newsletter
Vol.1
TULP E-Newsletter
Vol.2
TULP E-Newsletter
Vol.3
TULP E-Newsletter
Vol.4
TULP E-Newsletter
Vol.5

ข่าวสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ข่าวสาร การฝึกอบรม

COVID-19 NEWS AND ANNOUNCEMENT

THAMMASAT COVID 361°

Update: รวมข้อมูลที่จำเป็นในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชาวธรรมศาสตร์

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Teaching Guidelines for Professoes

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Learning Guidelines for Students

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากร

คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อมูลสำหรับการทำงาน Work from Home

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา

มธ.ศูนย์ลำปาง

กองบริหารศูนย์ลำปาง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

หอพักนักศึกษา

บริการสารสนเทศ

แบบฟอร์มออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

 

ตารางห้องเรียนออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

🔗 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
จดหมายข่าวธรรมศาตร์ลำปาง
ประจำปี 2564
 กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
      
ประจำปี 2563
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ข่าวนักศึกษา / โครงการ / กิจกรรม

แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ มธ.ลำปาง

แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ มธ.ลำปาง

🔗 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ผลงานนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

ให้บริการอย่างมีระบบมีมาตรฐานและนวัตกรรม ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ทันท่วงที่

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นักศึกษาชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี อ.ดร.สยัมภู ใสทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คว้ารางวัลในกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมนักศึกษา

กีฬาลำปางอุดมศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง
การแสดงฉ่อยและดนตรีพื้นบ้านของชมรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมนักศึกษา

🔗 กิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

🔗 More Detail

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

🔗 More Detail
[Official]

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ver. Thai

[Official] แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ver. Thai

[Official] Introduction

Thammasat University Lampang Campus Ver. Eng

[Official] Introduction - Thammasat University Lampang Campus Ver. Eng