Loading...

เรื่องราวที่น่าสนใจ

มธ. ศูนย์ลำปาง จับมือ สถาบันไทยคดีฯ หนุนยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ.ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และสถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

🔗 matichon.co.th
จัดใหญ่ 30 ปี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดมนักวิชาการและหน่วยงานภูมิภาค จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” ตอกย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา แสดงปาฐกถาพิเศษ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” (Innovative Education and Research for Future Sustainable Development) เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

🔗 posttoday.com
มธ.ศูนย์ลำปาง จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต”

ระดมนักวิชาการและหน่วยงานภูมิภาค จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” ตอกย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนของธรรมศาสตร์ที่นับเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษานับแต่แรกตั้ง

🔗 matichon.co.th
การสอบ GREATES

การสอบ GREATES ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

🔗 รายละเอียด

ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์ลำปาง

📑 นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2565

นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2565 กรุณาเข้าไปบันทึกประวัติส่วนตัว และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเร็วที่สุด มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าระบบสมัครสอบ GREATS ครั้งที่ 3/2565 ได้

📑 U2T รอบที่ 3

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรอบที่ 3
🗓 ตั้งแต่วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565 ⏰ เวลา 10.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG
ผ่านทางเว็บไซต์ 🔗 http://www.u2t.ac.th

📑 Prospectus / E-News Letter

Flipbook Version

TULP Prospectus
Thai Version
TULP Prospectus
English Version
TULP E-News Letter
Vol.1
TULP E-News Letter
Vol.2

ข่าวสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ข่าวสาร การฝึกอบรม

COVID-19 NEWS AND ANNOUNCEMENT

THAMMASAT COVID 361°

Update: รวมข้อมูลที่จำเป็นในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชาวธรรมศาสตร์

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Teaching Guidelines for Professoes

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Learning Guidelines for Students

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากร

คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อมูลสำหรับการทำงาน Work from Home

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา

มธ.ศูนย์ลำปาง

กองบริหารศูนย์ลำปาง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

หอพักนักศึกษา

บริการสารสนเทศ

แบบฟอร์มออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

E-mail นักศึกษา Office365

E-mail บุคลากร Office365

ตารางห้องเรียนออนไลน์


แบบสำรวจความพึงพอใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
จดหมายข่าวธรรมศาตร์ลำปาง
ประจำปี 2564
 กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
      
ประจำปี 2563
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ข่าวนักศึกษา / โครงการ / กิจกรรม

ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจสอบโรค ผลงานคว้ารางวัลของนักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง

ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจสอบโรค ผลงานคว้ารางวัลของนักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลงานนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

ให้บริการอย่างมีระบบมีมาตรฐานและนวัตกรรม ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ทันท่วงที่

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นักศึกษาชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี อ.ดร.สยัมภู ใสทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คว้ารางวัลในกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมนักศึกษา

กีฬาลำปางอุดมศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด
การแสดงฉ่อยและดนตรีพื้นบ้านของชมรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียด

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

🔗 More Detail

Self Access Learning Center (SALC)
SALC is where you can learn English by yourself from Books, Movies, and Games.

🔗 More Detail
[Official]

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ver. Thai

[Official] แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ver. Thai

[Official] Introduction

Thammasat University Lampang Campus Ver. Eng

[Official] Introduction - Thammasat University Lampang Campus Ver. Eng