การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 22 (NSC 2020)

NSC 2020

โครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ลำปาง ได้รับทุนสนับสนุนรอบที่สอง
เป็นจำนวนเงินอีก 12,000 บาท
รวมทุนการศึกษาในการผ่านรอบแรก
3,000 บาท ได้รางวัลทุนการศึกษาทั้งสิ้น
15,000 บาท จากการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 22 (NSC 2020)
โครงงาน "บีโก้:ปลอกคอสุนัขอัจฉริยะเพื่อสร้างเครือข่ายสุนัขผู้พิทักษ์"
พัฒนาโดย นายทวีศักดิ์ ว่างป่อ,
นายนพณัฐ นามปั่น,
และนายธีรภัทร กาญจนาคม
โดยมี ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์กฤตคม ศรีจิรานนท์
เป็นผู้ให้คำปรึกษา

ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการ
"เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"

7 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการ
ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

5 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียมอุมดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

24 มกราคม 2563

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

24 มกราคม 2563

ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 - 31 มกราคม2563

TULP Online Service

 

       
 
 
 

 

 

 

Link Service
ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มธ.
ระบบจอง Study Room ห้องสมุดฯ
ระบบวันลาออนไลน์
Room Online
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
Form Online
Form Online [ALL]
Form Online (สำหรับนักศึกษา)
Form Online (สำหรับเจ้าหน้าที่)
รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
 
TULP PR
News Clipping
จดหมายข่าว
รายงานประจำปี
รวมภาพกิจกรรม
Thammasat identity
TULP Channel

 

แบบประเมินออนไลน์
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องพยาบาล
แบบประเมินการทำงานของพนักงานทำความสะอาด
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนการทำงานของพนักงานทำความสะอาด

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
โรงพยาบาลห้างฉัตร
0 5426 9231
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423-7999
+66(0)5423-7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

 

We have  76   Peoples online

You IP: 3.214.224.224