พิธีเปิดสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

24 มกราคม 2563

มธ.ศูนย์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ เนื่องในงานวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

24 มกราคม 2563

มธ.ศูนย์ลำปาง จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียมอุมดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

24 มกราคม 2563

มธ.ศูนย์ลำปาง แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

24 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Open house ปีการศึกษา 2562

14 มกราคม 2563

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

10 มกราคม 2563

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญในงานสืบสานประเพณีเดือนสี่ตานข้าวใหม่
“ตานข้าวใหม่ ใส่ข้าวหลาม กิ๋นข้าวหนุกงา”

23 มกราคม 2563

ตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง เข้าร่วมงานยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2563

TULP Online Service

 

       
 
 
 

 

 

 

Link Service
ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2563
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มธ.
ระบบจอง Study Room ห้องสมุดฯ
ระบบวันลาออนไลน์
Room Online
ปี พ.ศ. 2563
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
Form Online
Form Online [ALL]
Form Online (สำหรับนักศึกษา)
Form Online (สำหรับเจ้าหน้าที่)
รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
     
TULP PR
News Clipping
จดหมายข่าว
รายงานประจำปี
รวมภาพกิจกรรม
Thammasat identity
TULP Channel
แบบประเมินออนไลน์
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องพยาบาล
แบบประเมินการทำงานของพนักงานทำความสะอาด
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนการทำงานของพนักงานทำความสะอาด

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
โรงพยาบาลห้างฉัตร
0 5426 9231
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423-7999
+66(0)5423-7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

 

We have  108   Peoples online

You IP: 18.207.240.35