มธ.ศูนย์ลำปาง ร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

มธ.ศูนย์ลำปาง นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์แสดงสินค้า KICE จ. ขอนแก่น

มธ.ศูนย์ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

มธ.ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมกับท้องถิ่น ในหลายพื้นที่ในอำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แสดงผลงานออกแบบ MAZE

มธ.ศูนย์ลำปาง จัดโครงการแสดงผลงานการศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
ประจำปีการศึกษา 2560

กองวิเทศสัมพันธ์สัญจร

กองวิเทศสัมพันธ์ ที่สัญจรมายัง มธ. ศูนย์ลำปาง เพื่อชี้แจงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่าน Strategic partnership

นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปางชนะการประกวดการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ คว้าเงินรางวัล มากกว่า 1 แสนบาท

 

นายบุญชู ตรีทอง มอบเงินบริจาค

นายบุญชู ตรีทอง มอบเงินบริจาคงวดสุดท้าย 30 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวม ความสูง 5 ชั้น ณ มธ.ศูนย์ลำปางธรรมศาสตร์ลำปาง องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องด้วยเป็นองค์กรที่ผ่านการประเมิน “ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร”

TULP Online Service

 

       
 
 
       

 

 

 

Link Service

Form Online

TULP PR

ตารางห้องเรียนออนไลน์ (มกราคม 2562) แบบฟอร์มออนไลน์ News Clipping
ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) จดหมายข่าว
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) รายงานประจำปี
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ (Complain) รวมภาพกิจกรรม
ระบบจองห้อง Study Room ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง     Thammasat identity
ระบบวันลาออนไลน์     TULP Channel

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

แบบประเมินออนไลน์

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ   แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่    
      แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องพยาบาล    

Our location

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423-7999
+66(0)5423-7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

We have  21  Peoples Online

You IP: 3.80.32.33