ปฏิทินกองบริหารศูนย์ลำปาง

ติดต่อเพิ่มกิจกรรมบนปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ E-mail: pr-tulp@lampang.tu.ac.th