มธ.ศูนย์ลำปาง จัดโครงการ "นำความรู้สู่ชุมชน"‏

25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so25570917-so

มธ.ศูนย์ลำปาง จัดโครงการ "นำความรู้สู่ชุมชน"