ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

previous arrow
next arrow
Slider

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ตั้งอยู่ที่ 248 หมู่ 2

ถ.ลำปาง-เชียงใหม่

ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

 

ณ ชั้น 2 และชั้น 3 บริเวณโซนเอ อาคารนวัตกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง   

 

เริ่มเปิดบริการ ณ อาคารนวัตกรรมบริการ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

โดยมีพื้นที่ ชั้น 2 1,985 ตารางเมตร

ชั้น 3 1,951 ตารางเมตร รวม 3,936 ตารางเมตร

 

ชั้น 2 ประกอบไปด้วย

โซนสืบค้นข้อมูล

นวนิยาย

วรรณกรรรม

วารสารใหม่

ห้องประชุมกลุ่มย่อย 1-2

หนังสือภาษาไทย

หนังสือภาษาต่างประเทศ

คอมพิวเตอร์เพื่อผู้สูงวัย

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

โซนอ่านหนังสือ

โซนยืม – คืน หนังสือด้วยตนเอง

 

ชั้น 3 ประกอบไปด้วย

ห้องประชุมกลุ่มย่อย (study room) 3-9

ห้องอบรมฐานข้อมูล (Software Training Center) 

จุดบริการ Ipad

โซนอ่านหนังสือ 

หนังสืออ้างอิง

หนังสือวิทยานิพนธ์

วารสารฉบับย้อนหลัง 

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต

จุดบริการยืม – คืน หูฟังและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

จุดบริการตอบคำถาม

โซนสืบค้นข้อมูล

โซนพักผ่อน

และโซนเงียบ

 

 

 

 

 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

--------------------------------------------------------------------------------------

Boonchoo Treethong Library, Thammasat University, Lampang Campus

248 Moo 2 ChiangMai - Lampang Road, Pongyangkrok,  Hangchart,  Lampang  52190

--------------------------------------------------------------------------------------

 โทร +66 (0)5423-7999 ต่อ 5131

Fanpage : https://www.facebook.com/BoonchooTreethongLib/

Copyright © 2019 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  • 054 237 973 ต่อ 5131
  • bond_@outlook.com
  • เวลาเปิดให้บริการ : จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30 น. อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ และชดเชยวันนักขัตฤกษ์