ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ 2560

 

ธันวาคม 

ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                        |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ             

                                               |---- สิ่งแวดล้อม

                                               |---- ปัญหาสังคม

 

พฤศจิกายน 

ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- วัฒนธรรม                        |---- การศึกษา

|---- เศรษฐกิจ                         |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                      |---- เศรษฐกิจ

                                               |---- สิ่งแวดล้อม

                                               |---- ปัญหาสังคม

 

ตุลาคม

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                        |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                        |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                         |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                      |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    

 

กันยายน

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- วัฒนธรรม                        |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                         |---- เศรษฐกิจ

                                                |---- สิ่งแวดล้อม

                                                |---- ปัญหาสังคม

  

สิงหาคม

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                        |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- เศรษฐกิจ                         |---- การศึกษา

|---- สิ่งแวดล้อม                      |---- วัฒนธรรม

|---- ปัญหาสังคม                     |---- เศรษฐกิจ

 

 

กรกฎาคม

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                       |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- วัฒนธรรม                       |---- การศึกษา

|---- เศรษฐกิจ                        |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- เศรษฐกิจ

|---- ปัญหาสังคม                    |---- สิ่งแวดล้อม

                                               |---- ปัญหาสังคม

 

มิถุนายน

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- วัฒนธรรม

|---- การศึกษา                        |---- เศรษฐกิจ

|---- วัฒนธรรม                        |---- สิ่งแวดล้อม

|---- เศรษฐกิจ                         |---- ปัญหาสังคม

|---- สิ่งแวดล้อม                     

 

 

พฤษภาคม

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                       |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

เมษายน

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- เศรษฐกิจ

|---- ปัญหาสังคม                    |---- สิ่งแวดล้อม

                                               |---- ปัญหาสังคม

 

มีนาคม

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                        |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                         |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                      |---- สิ่งแวดล้อม

                                                |---- ปัญหาสังคม

 

กุมภาพันธ์

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                        |---- วัฒนธรรม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- เศรษฐกิจ

                                               |---- สิ่งแวดล้อม

                                               |---- ปัญหาสังคม

 

มกราคม

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                        |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- เศรษฐกิจ                         |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                      |---- เศรษฐกิจ

                                                |---- สิ่งแวดล้อม

 

 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

--------------------------------------------------------------------------------------

Boonchoo Treethong Library, Thammasat University, Lampang Campus

248 Moo 2 ChiangMai - Lampang Road, Pongyangkrok,  Hangchart,  Lampang  52190

--------------------------------------------------------------------------------------

 โทร +66 (0)5423-7999 ต่อ 5131

Fanpage : https://www.facebook.com/BoonchooTreethongLib/

Copyright © 2019 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  • 054 237 973 ต่อ 5131
  • bond_@outlook.com
  • เวลาเปิดให้บริการ : จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30 น. อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ และชดเชยวันนักขัตฤกษ์