ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ 2559

 

 ธันวาคม

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                     |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- เศรษฐกิจ                      |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                   |---- เศรษฐกิจ      

                                             |---- สิ่งแวดล้อม

 

พฤศจิกายน

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                     |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                     |---- เศรษฐกิจ

|---- เศรษฐกิจ             

 

ตุลาคม

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                    |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- เศรษฐกิจ                     |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- เศรษฐกิจ

                                            |---- สิ่งแวดล้อม

                                            |---- ปัญหาสังคม

 

กันยายน

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น           |---- วัฒนธรรม

|---- การศึกษา                     |---- เศรษฐกิจ

|---- วัฒนธรรม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- เศรษฐกิจ                      |---- ปัญหาสังคม  

|---- สิ่งแวดล้อม                       

|---- ปัญหาสังคม                        

 

สิงหาคม

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                     |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                      |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                   |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                  |---- ปัญหาสังคม

 

กรกฎาคม

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น          |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                    |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                    |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                     |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม 

 

มิถุนายน

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                     |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                     |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                   |---- เศรษฐกิจ

|---- ปัญหาสังคม                  |---- สิ่งแวดล้อม

                                             |---- ปัญหาสังคม

 

พฤษภาคม

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                     |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                     |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                   |---- เศรษฐกิจ

                                             |---- สิ่งแวดล้อม

 

เมษายน

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                     |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                     |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                      |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม 

 

มีนาคม

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น            |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                    |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- เศรษฐกิจ        

                                            |---- ปัญหาสังคม

 

กุมภาพันธ์

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- การศึกษา

|---- ปัญหาสังคม                   |---- วัฒนธรรม

                                             |---- เศรษฐกิจ

                                             |---- สิ่งแวดล้อม

   

มกราคม

ฅนเมืองเหนือ                       ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                     |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                     |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                      |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                   |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม 

 

 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

--------------------------------------------------------------------------------------

Boonchoo Treethong Library, Thammasat University, Lampang Campus

248 Moo 2 ChiangMai - Lampang Road, Pongyangkrok,  Hangchart,  Lampang  52190

--------------------------------------------------------------------------------------

 โทร +66 (0)5423-7999 ต่อ 5131

Fanpage : https://www.facebook.com/BoonchooTreethongLib/

Copyright © 2019 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  • 054 237 973 ต่อ 5131
  • bond_@outlook.com
  • เวลาเปิดให้บริการ : จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30 น. อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ และชดเชยวันนักขัตฤกษ์