ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ 2558

 ธันวาคม

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น        |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                  |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                  |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                   |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                |---- สิ่งแวดล้อม

 

 

พฤศจิกายน

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                 |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- เศรษฐกิจ                  |---- การศึกษา

|---- สิ่งแวดล้อม               |---- วัฒนธรรม

                                         |---- เศรษฐกิจ

                                         |---- สิ่งแวดล้อม

                                         |---- ปัญหาสังคม

 

ตุลาคม

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น        |---- การศึกษา

|---- การศึกษา                  |---- วัฒนธรรม

|---- วัฒนธรรม                  |---- เศรษฐกิจ

|---- เศรษฐกิจ               

|---- สิ่งแวดล้อม 

|---- ปัญหาสังคม 

 

กันยายน

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                    |---- การศึกษา

|---- ปัญหาสังคม                |---- วัฒนธรรม

                                           |---- เศรษฐกิจ

                                           |---- สิ่งแวดล้อม

 

สิงหาคม

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น        |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                  |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                  |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                   |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                |---- สิ่งแวดล้อม

 

กรกฎาคม

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                  |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                  |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                |---- เศรษฐกิจ

 

 

มิถุนายน

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น        |---- การศึกษา

|---- การศึกษา                  |---- วัฒนธรรม

|---- วัฒนธรรม                  |---- เศรษฐกิจ

|---- เศรษฐกิจ                   |---- สิ่งแวดล้อม

|---- สิ่งแวดล้อม               

|---- ปัญหาสังคม 

 

พฤษภาคม

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                  |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                  |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                  |---- เศรษฐกิจ

|---- ปัญหาสังคม              |---- สิ่งแวดล้อม

                                          |---- ปัญหาสังคม

 

เมษายน

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                  |---- การศึกษา

|---- สิ่งแวดล้อม                |---- วัฒนธรรม

|---- ปัญหาสังคม               |---- เศรษฐกิจ

                                          |---- สิ่งแวดล้อม

 

 

มีนาคม

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                  |---- วัฒนธรรม

|---- วัฒนธรรม                  |---- เศรษฐกิจ

|---- ปัญหาสังคม              |---- สิ่งแวดล้อม             

                                         |---- ปัญหาสังคม

                               

 

กุมภาพันธ์

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                  |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                  |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                |---- เศรษฐกิจ

|---- ปัญหาสังคม               |---- สิ่งแวดล้อม

                                          |---- ปัญหาสังคม

 

มกราคม

ฅนเมืองเหนือ                    ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                  |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                  |---- วัฒนธรรม

|---- ปัญหาสังคม               |---- เศรษฐกิจ

                                          |---- สิ่งแวดล้อม

                                          |---- ปัญหาสังคม

  

 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

--------------------------------------------------------------------------------------

Boonchoo Treethong Library, Thammasat University, Lampang Campus

248 Moo 2 ChiangMai - Lampang Road, Pongyangkrok,  Hangchart,  Lampang  52190

--------------------------------------------------------------------------------------

 โทร +66 (0)5423-7999 ต่อ 5131

Fanpage : https://www.facebook.com/BoonchooTreethongLib/

Copyright © 2019 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  • 054 237 973 ต่อ 5131
  • bond_@outlook.com
  • เวลาเปิดให้บริการ : จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30 น. อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ และชดเชยวันนักขัตฤกษ์