ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ 2557

 ธันวาคม

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                    |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                    |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                     |---- เศรษฐกิจ

|---- ปัญหาสังคม                 |---- สิ่งแวดล้อม

                                            |---- ปัญหาสังคม

 

พฤศจิกายน

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                    |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                    |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                     |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม 

 

ตุลาคม

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                    |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                    |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                     |---- เศรษฐกิจ

|---- ปัญหาสังคม                 |---- สิ่งแวดล้อม

                                            |---- ปัญหาสังคม

 

กันยายน

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                    |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                    |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                     |---- เศรษฐกิจ

|---- ปัญหาสังคม                 |---- สิ่งแวดล้อม

                                            |---- ปัญหาสังคม

 

สิงหาคม

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น           |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                     |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                     |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                      |---- เศรษฐกิจ

|---- ปัญหาสังคม                  |---- ปัญหาสังคม

 

กรกฎาคม

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                    |---- การศึกษา

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- วัฒนธรรม

|---- ปัญหาสังคม                 |---- เศรษฐกิจ

                                            |---- สิ่งแวดล้อม

                                            |---- ปัญหาสังคม

 

มิถุนายน

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                    |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                     |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม 

 

พฤษภาคม

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                    |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- วัฒนธรรม                    |---- การศึกษา

|---- เศรษฐกิจ                     |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- เศรษฐกิจ

                                            |---- สิ่งแวดล้อม

                                            |---- ปัญหาสังคม

 

เมษายน

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น          |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- วัฒนธรรม                    |---- การศึกษา

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- วัฒนธรรม

|---- ปัญหาสังคม                 |---- เศรษฐกิจ

                                            |---- สิ่งแวดล้อม

 

 

มีนาคม

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น          |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                    |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                    |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- เศรษฐกิจ

                                            |---- สิ่งแวดล้อม

                                            |---- ปัญหาสังคม

 

กุมภาพันธ์

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น          |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                    |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                    |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                    |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                 |---- สิ่งแวดล้อม

                                           |---- ปัญหาสังคม

 

มกราคม

ฅนเมืองเหนือ                      ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น          |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- การศึกษา                    |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                    |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                     |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                  |---- สิ่งแวดล้อม 

 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

--------------------------------------------------------------------------------------

Boonchoo Treethong Library, Thammasat University, Lampang Campus

248 Moo 2 ChiangMai - Lampang Road, Pongyangkrok,  Hangchart,  Lampang  52190

--------------------------------------------------------------------------------------

 โทร +66 (0)5423-7973 ต่อ 5131

Fanpage : https://www.facebook.com/BoonchooTreethongLib/

Copyright © 2019 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  • 054 237 973 ต่อ 5131
  • bond_@outlook.com
  • เวลาเปิดให้บริการ : จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30 น. อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ และชดเชยวันนักขัตฤกษ์