ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น)

 

ปี 2561

เดือนกันยายน

ฅนเมืองเหนือ                                     ลานนาโพสต์

|---- หนังสือพิมพ์ยกเลิกการผลิต      |---- การเมืองท้องถิ่น

                                                         |---- การศึกษา

                                                         |---- วัฒนธรรม

                                                         |---- เศรษฐกิจ

                                                         |---- สิ่งแวดล้อม

                                                         |---- ปัญหาสังคม

 

เดือนสิงหาคม

ฅนเมืองเหนือ                                     ลานนาโพสต์

|---- หนังสือพิมพ์ยกเลิกการผลิต      |---- วัฒนธรรม

                                                         |---- เศรษฐกิจ                                                                      

  

เดือนมิถุนายน

ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                       |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- เศรษฐกิจ                        |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- เศรษฐกิจ

                                               |---- สิ่งแวดล้อม

                

 

เดือนพฤษภาคม 

ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                       |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- วัฒนธรรม                       |---- การศึกษา

|---- เศรษฐกิจ                       |---- วัฒนธรรม

                                              |---- เศรษฐกิจ

                                              |---- สิ่งแวดล้อม

  

เดือนเมษายน 

ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                       |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- เศรษฐกิจ                        |---- วัฒนธรรม

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- เศรษฐกิจ

                                               |---- สิ่งแวดล้อม

 

เดือนมีนาคม 

ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- วัฒนธรรม                        |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                         |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                      |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    

 

เดือนกุมภาพันธ์ 

ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การศึกษา                       |---- การศึกษา

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

เดือนมกราคม 

 ฅนเมืองเหนือ                         ลานนาโพสต์

|---- การเมืองท้องถิ่น              |---- การเมืองท้องถิ่น

|---- วัฒนธรรม                       |---- วัฒนธรรม

|---- เศรษฐกิจ                        |---- เศรษฐกิจ

|---- สิ่งแวดล้อม                     |---- สิ่งแวดล้อม

|---- ปัญหาสังคม                    |---- ปัญหาสังคม

 

 

 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

--------------------------------------------------------------------------------------

Boonchoo Treethong Library, Thammasat University, Lampang Campus

248 Moo 2 ChiangMai - Lampang Road, Pongyangkrok,  Hangchart,  Lampang  52190

--------------------------------------------------------------------------------------

 โทร +66 (0)5423-7973 ต่อ 5131

Fanpage : https://www.facebook.com/BoonchooTreethongLib/

Copyright © 2020 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  • 054 237 973 ต่อ 5131
  • bond_@outlook.com
  • เวลาเปิดให้บริการ : จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30 น. อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ และชดเชยวันนักขัตฤกษ์