เมื่อวันพุธที 4 พฤษภาคม 2559 ห้องสมุดได้จัดกิจกรรม เคล็ดลับ จำเก่ง จำแม่น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม เคล็ดลับ จำเก่ง จำแม่น

25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo25590504photo