คณะเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมห้องสมุด

255706_fph_tulib255706_fph_tulib255706_fph_tulib255706_fph_tulib255706_fph_tulib255706_fph_tulib255706_fph_tulib

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมห้องสมุดบุญูชู ตรีทอง พร้อมพูดคุยปรึกษาหารือเรื่อง การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ มธ.ศูนย์ลำปาง ในปีการศึกษา 2557 นี้