โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)

255706_boss_tu255706_boss_tu255706_boss_tu255706_boss_tu255706_boss_tu255706_boss_tu

โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ตอบคำถามวันสุนทรภู่) ให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง