ออกร้านจำหน่ายหนังสือและจัดแสดงหนังสือใหม่จาก 15 บริษัท

255702lib15shop255702lib15shop255702lib15shop255702lib15shop255702lib15shop255702lib15shop255702lib15shop255702lib15shop

ภาพบรรยากาศงานออกร้านหนังสือและจัดแสดงหนังสือใหม่
อาจารย์และนักศึกษาช่วยกันซื้อหนังสือและคัดเลือกเข้าห้องสมุด
มีบริษัทมาร่วมงานกว่า 11 บริษัท
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557