• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศุลตักบาตรพระสงฆ์ - สามเณร 89 รูป (สตมวาร 100 วัน)
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง

 

25600123photo03
Detail Download
25600123photo04
Detail Download
25600123photo05
Detail Download
25600123photo06
Detail Download
25600123photo07
Detail Download
25600123photo08
Detail Download
25600123photo10
Detail Download
25600123photo11
Detail Download
25600123photo12
Detail Download
25600123photo13
Detail Download
25600123photo14
Detail Download
25600123photo16
Detail Download
25600123photo17
Detail Download
25600123photo18
Detail Download
25600123photo19
Detail Download
25600123photo20
Detail Download
25600123photo21
Detail Download
25600123photo22
Detail Download
25600123photo23
Detail Download
25600123photo24
Detail Download
25600123photo25
Detail Download
25600123photo26
Detail Download
25600123photo27
Detail Download
25600123photo29
Detail Download
25600123photo30
Detail Download
25600123photo31
Detail Download
25600123photo32
Detail Download
25600123photo33
Detail Download
25600123photo34
Detail Download
25600123photo35
Detail Download
25600123photo36
Detail Download
25600123photo37
Detail Download
25600123photo38
Detail Download
25600123photo39
Detail Download
25600123photo40
Detail Download
25600123photo41
Detail Download
25600123photo42
Detail Download
25600123photo43
Detail Download
25600123photo44
Detail Download
25600123photo45
Detail Download
25600123photo46
Detail Download
25600123photo47
Detail Download
25600123photo48
Detail Download
25600123photo49
Detail Download
25600123photo50
Detail Download
25600123photo51
Detail Download
25600123photo52
Detail Download
25600123photo53
Detail Download
25600123photo54
Detail Download
25600123photo55
Detail Download
25600123photo56
Detail Download
25600123photo57
Detail Download
25600123photo58
Detail Download
25600123photo59
Detail Download
25600123photo60
Detail Download
25600123photo61
Detail Download
25600123photo62
Detail Download
25600123photo63
Detail Download
25600123photo64
Detail Download
25600123photo65
Detail Download
25600123photo66
Detail Download
25600123photo67
Detail Download
25600123photo68
Detail Download
25600123photo69
Detail Download
25600123photo70
Detail Download
25600123photo71
Detail Download
25600123photo72
Detail Download
25600123photo73
Detail Download
25600123photo74
Detail Download
25600123photo75
Detail Download
25600123photo76
Detail Download
25600123photo77
Detail Download
25600123photo78
Detail Download
25600123photo79
Detail Download
25600123photo80
Detail Download
25600123photo81
Detail Download
25600123photo82
Detail Download
25600123photo83
Detail Download
25600123photo84
Detail Download
25600123photo85
Detail Download
25600123photo86
Detail Download
25600123photo87
Detail Download
25600123photo88
Detail Download
25600123photo89
Detail Download
25600123photo90
Detail Download
25600123photo91
Detail Download
25600123photo92
Detail Download
25600123photo93
Detail Download
25600123photo94
Detail Download
25600123photo95
Detail Download
25600123photo96
Detail Download
25600123photo97
Detail Download
25600123photo98
Detail Download
25600123photo99
Detail Download
25600123photo100
Detail Download
25600123photo101
Detail Download
25600123photo102
Detail Download
25600123photo103
Detail Download
25600123photo104
Detail Download
25600123photo105
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
ภาพข่าว มธ.ศูนย์ลำปาง