• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

เวลา ๐๙.๔๐ น.    คณะผู้บริหาร คณะ หน่วยงาน  ประชาคมธรรมศาสตร์ พร้อมกัน ณ บริเวณสถานที่ประกอบพิธีฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น.    รองศาสตราจารย์พรชัย  ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง ประธานพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
-    ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-    ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
-    พิธีกรอาราธนาศีล
-    ประธานสงฆ์ให้ศีล
-    พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์/สดับปกรณ์
-    พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร ประธานสงฆ์ มีพระธรรมเทศนา กัณฑ์ ๑/จบแล้ว
-    รองศาสตราจารย์พรชัย  ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง ประธานพิธี  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
-    พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร ประธานสงฆ์อนุโมทนา
-    พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร ประธานสงฆ์ ลงจากธรรมาสน์เทศน์ มานั่งยังอาสนะที่จัดไว้ตามเดิม
-    รองศาสตราจารย์พรชัย  ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง ประธานพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
-    รองศาสตราจารย์พรชัย  ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง ประธานพิธี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
-    พระสงฆ์อนุโมทนา
-    เสร็จพิธี

25591020photo001
Detail Download
25591020photo002
Detail Download
25591020photo003
Detail Download
25591020photo004
Detail Download
25591020photo005
Detail Download
25591020photo006
Detail Download
25591020photo007
Detail Download
25591020photo008
Detail Download
25591020photo009
Detail Download
25591020photo010
Detail Download
25591020photo011
Detail Download
25591020photo012
Detail Download
25591020photo013
Detail Download
25591020photo014
Detail Download
25591020photo015
Detail Download
25591020photo016
Detail Download
25591020photo017
Detail Download
25591020photo018
Detail Download
25591020photo019
Detail Download
25591020photo020
Detail Download
25591020photo021
Detail Download
25591020photo022
Detail Download
25591020photo023
Detail Download
25591020photo024
Detail Download
25591020photo025
Detail Download
25591020photo026
Detail Download
25591020photo027
Detail Download
25591020photo028
Detail Download
25591020photo029
Detail Download
25591020photo030
Detail Download
25591020photo031
Detail Download
25591020photo032
Detail Download
25591020photo033
Detail Download
25591020photo034
Detail Download
25591020photo035
Detail Download
25591020photo036
Detail Download
25591020photo037
Detail Download
25591020photo038
Detail Download
25591020photo039
Detail Download
25591020photo040
Detail Download
25591020photo041
Detail Download
25591020photo042
Detail Download
25591020photo043
Detail Download
25591020photo044
Detail Download
25591020photo045
Detail Download
25591020photo046
Detail Download
25591020photo047
Detail Download
25591020photo048
Detail Download
25591020photo049
Detail Download
25591020photo050
Detail Download
25591020photo051
Detail Download
25591020photo052
Detail Download
25591020photo053
Detail Download
25591020photo054
Detail Download
25591020photo055
Detail Download
25591020photo056
Detail Download
25591020photo057
Detail Download
25591020photo058
Detail Download
25591020photo059
Detail Download
25591020photo060
Detail Download
25591020photo061
Detail Download
25591020photo062
Detail Download
25591020photo063
Detail Download
25591020photo064
Detail Download
25591020photo065
Detail Download
25591020photo066
Detail Download
25591020photo067
Detail Download
25591020photo068
Detail Download
25591020photo069
Detail Download
25591020photo070
Detail Download
25591020photo071
Detail Download
25591020photo072
Detail Download
25591020photo073
Detail Download
25591020photo074
Detail Download
25591020photo075
Detail Download
25591020photo076
Detail Download
25591020photo077
Detail Download
25591020photo078
Detail Download
25591020photo079
Detail Download
25591020photo080
Detail Download
25591020photo081
Detail Download
25591020photo082
Detail Download
25591020photo083
Detail Download
25591020photo084
Detail Download
25591020photo085
Detail Download
25591020photo086
Detail Download
25591020photo087
Detail Download
25591020photo088
Detail Download
25591020photo089
Detail Download
25591020photo090
Detail Download
25591020photo091
Detail Download
25591020photo092
Detail Download
25591020photo093
Detail Download
25591020photo094
Detail Download
25591020photo095
Detail Download
25591020photo096
Detail Download
25591020photo097
Detail Download
25591020photo098
Detail Download
25591020photo099
Detail Download
25591020photo100
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
ภาพข่าว มธ.ศูนย์ลำปาง