• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดงานวันธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับ ผู้เข้าอบรมนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)
รุ่น 1-5 จัดโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปีที่ 2
เนื่องในวันธรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “80 ปี ธรรมศาสตร์...ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”
เมื่อวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม(นมธ.) มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีที่ 2 จำนวน 37 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท
     หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปีที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีที่ 2จำนวน 37 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท เนื่องในวันธรรมศาสตร์ “80 ปี ธรรมศาสตร์...ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

25571210_80yd01
Detail Download
25571210_80yd02
Detail Download
25571210_80yd03
Detail Download
25571210_80yd04
Detail Download
25571210_80yd05
Detail Download
25571210_80yd06
Detail Download
25571210_80yd07
Detail Download
25571210_80yd08
Detail Download
25571210_80yd09
Detail Download
25571210_80yd10
Detail Download
25571210_80yd11
Detail Download
25571210_80yd12
Detail Download
25571210_80yd13
Detail Download
25571210_80yd14
Detail Download
25571210_80yd15
Detail Download
25571210_80yd16
Detail Download
25571210_80yd17
Detail Download
25571210_80yd18
Detail Download
25571210_80yd19
Detail Download
25571210_80yd20
Detail Download
25571210_80yd21
Detail Download
25571210_80yd22
Detail Download
25571210_80yd23
Detail Download
25571210_80yd24
Detail Download
25571210_80yd25
Detail Download
25571210_80yd26
Detail Download
25571210_80yd27
Detail Download
25571210_80yd28
Detail Download
25571210_80yd29
Detail Download
25571210_80yd30
Detail Download
25571210_80yd31
Detail Download
25571210_80yd32
Detail Download
25571210_80yd33
Detail Download
25571210_80yd34
Detail Download
25571210_80yd35
Detail Download
25571210_80yd36
Detail Download
25571210_80yd37
Detail Download
25571210_80yd38
Detail Download
25571210_80yd39
Detail Download
25571210_80yd40
Detail Download
25571210_80yd41
Detail Download
25571210_80yd42
Detail Download
25571210_80yd43
Detail Download
25571210_80yd44
Detail Download
25571210_80yd45
Detail Download
25571210_80yd46
Detail Download
25571210_80yd47
Detail Download
25571210_80yd48
Detail Download
25571210_80yd49
Detail Download
25571210_80yd50
Detail Download
25571210_80yd51
Detail Download
25571210_80yd52
Detail Download
25571210_80yd53
Detail Download
25571210_80yd54
Detail Download
25571210_80yd55
Detail Download
25571210_80yd56
Detail Download
25571210_80yd57
Detail Download
25571210_80yd58
Detail Download
25571210_80yd59
Detail Download
25571210_80yd60
Detail Download
25571210_80yd61
Detail Download
25571210_80yd62
Detail Download
25571210_80yd63
Detail Download
25571210_80yd64
Detail Download
25571210_80yd65
Detail Download
25571210_80yd66
Detail Download
25571210_80yd67
Detail Download
25571210_80yd68
Detail Download
25571210_80yd69
Detail Download
25571210_80yd70
Detail Download
25571210_80yd71
Detail Download
25571210_80yd72
Detail Download
25571210_80yd73
Detail Download
25571210_80yd74
Detail Download
25571210_80yd75
Detail Download
25571210_80yd76
Detail Download
25571210_80yd77
Detail Download
25571210_80yd78
Detail Download
25571210_80yd79
Detail Download
25571210_80yd80
Detail Download
25571210_80yd81
Detail Download
25571210_80yd82
Detail Download
25571210_80yd83
Detail Download
25571210_80yd84
Detail Download
25571210_80yd85
Detail Download
25571210_80yd86
Detail Download
25571210_80yd87
Detail Download
25571210_80yd88
Detail Download
25571210_80yd89
Detail Download
25571210_80yd90
Detail Download
25571210_80yd91
Detail Download
25571210_80yd92
Detail Download
25571210_80yd93
Detail Download
25571210_80yd94
Detail Download
25571210_80yd95
Detail Download
25571210_80yd96
Detail Download
25571210_80yd97
Detail Download
25571210_80yd98
Detail Download
25571210_80yd99
Detail Download
25571210_80yd100
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
ภาพข่าว มธ.ศูนย์ลำปาง