10 เมษายน 2560 มธ. ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรม ปี๋ใหม่เมือง ถวายเครื่องสักการะแบบล้านนาแด่องค์พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา ประจำปี 2560 และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร มธ.ศูนย์ลำปาง
10 เมษายน 2560 มธ. ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรม ปี๋ใหม่เมือง ถวายเครื่องสักการะแบบล้านนาแด่องค์พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา ประจำปี 2560 และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร มธ.ศูนย์ลำปาง (60)
พิธีบำเพ็ญกุศุลตักบาตรพระสงฆ์ - สามเณร 89 รูป (สตมวาร 100 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศุลตักบาตรพระสงฆ์ - สามเณร 89 รูป (สตมวาร 100 วัน) (170)
โครงการให้ความรู้ ก้าวทันอาเซียน มธ.ศูนย์ลำปาง เสาวนาพิเศษหัวข้อ
โครงการให้ความรู้ ก้าวทันอาเซียน มธ.ศูนย์ลำปาง เสาวนาพิเศษหัวข้อ "เที่ยวท่องทั่วอาเซียน" โดย คุณศุ บุญเลี้ยง และทีมงาน บ.กะทิกะลา (64)
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์" โดย คุณศุ บุญเลี้ยง และทีมงาน บ.กะทิกะลา (103)
พิธีมอบทุนอากอนชู ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีมอบทุนอากอนชู ประจำปีการศึกษา 2559 (287)
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลิน ที. เดวีส์ และคณะมาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลิน ที. เดวีส์ และคณะมาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (110)
รวมภาพบรรยากาศ พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมภาพบรรยากาศ พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (106)
งานบุญตานก๋วยสลาก ประจำปี ๒๕๕๙
งานบุญตานก๋วยสลาก ประจำปี ๒๕๕๙ (80)
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 (34)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการประยุกต์ใช้ Office 365 เพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการประยุกต์ใช้ Office 365 เพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน (43)
พิธีถวายเครื่องสักการะพื้นเมือง  แด่พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559)
พิธีถวายเครื่องสักการะพื้นเมือง แด่พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559) (152)
โครงการอบรมแนะนำการทำข้อสอบ TOEIC เพื่อใช้ในการสมัครงาน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559
โครงการอบรมแนะนำการทำข้อสอบ TOEIC เพื่อใช้ในการสมัครงาน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 (20)
ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ TU-Lampang Book Fair วันที่ 17-18 มีนาคม 2559
ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ TU-Lampang Book Fair วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 (27)
English Speech Contest (February 25, 2016)
English Speech Contest (February 25, 2016) (48)
ธรรมศาสตร์ รุกสร้างความเป็นเลิศการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมเตรียมแผนเปิดเพิ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในปี 2560
ธรรมศาสตร์ รุกสร้างความเป็นเลิศการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมเตรียมแผนเปิดเพิ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในปี 2560 (19)
มธ.ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรม Make up เพิ่มบุคลิกภาพ
มธ.ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรม Make up เพิ่มบุคลิกภาพ (17)
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ. ร่วมกับ มธ. ศูนย์ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ก้าวสู้ผู้นำอาเซียนด้วยวิถีการศึกษาสำหรับครู
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ. ร่วมกับ มธ. ศูนย์ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ก้าวสู้ผู้นำอาเซียนด้วยวิถีการศึกษาสำหรับครู (16)
มธ.ศูนย์ลำปาง ตอนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน มธ.ศูนย์ลำปาง วันที่ 29 มกราคม 2559
มธ.ศูนย์ลำปาง ตอนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน มธ.ศูนย์ลำปาง วันที่ 29 มกราคม 2559 (122)
โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีที่ 3 ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2559
โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีที่ 3 ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2559 (279)
พิธีเปิด ลานธรรมจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (19 พ.ย. 2558)
พิธีเปิด ลานธรรมจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (19 พ.ย. 2558) (320)
ประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์สามเณร จำนวน 9 รูป เนื่องในเทศกาลออกพรรษา
ประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์สามเณร จำนวน 9 รูป เนื่องในเทศกาลออกพรรษา (124)
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ สรรพสาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครลำปาง กับการเรียนรู้ของเยาวชนในสถานศึกษา (วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558)
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ สรรพสาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครลำปาง กับการเรียนรู้ของเยาวชนในสถานศึกษา (วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558) (91)
Agon Shu Foundation 2015 Scholarship Awords Coremony Thammasat University (Lampang Center)
Agon Shu Foundation 2015 Scholarship Awords Coremony Thammasat University (Lampang Center) (296)
TU Lampang Book Fair
TU Lampang Book Fair (69)
English speech contest (24-Feb-2015)
English speech contest (24-Feb-2015) (80)
โครงการอบรม เรื่อง การเรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
โครงการอบรม เรื่อง การเรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (160)
Ethics for everyday life : A group of moral principles or set of values that define or direct us to the right choice
Ethics for everyday life : A group of moral principles or set of values that define or direct us to the right choice (21)
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางวราภรณ์ ลาภพิสูตร หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางวราภรณ์ ลาภพิสูตร หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (24)
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางวราภรณ์ ลาภพิสูตร หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่แก่สื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางวราภรณ์ ลาภพิสูตร หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่แก่สื่อมวลชน จังหวัดลำปาง (9)
พิธีเปิดงานวันธรรมศาสตร์ 80 ปีธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และมอบทุนการศึกษา
พิธีเปิดงานวันธรรมศาสตร์ 80 ปีธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และมอบทุนการศึกษา (136)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย (37)
โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ปีที่ 2
โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ปีที่ 2 (53)
จุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช (ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์ฯ จ.ลำปาง)
จุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช (ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์ฯ จ.ลำปาง) (45)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (20)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมซ่อมหนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมซ่อมหนังสือ (3)
มธ. ศูนย์ลำปาง จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “เซรามิกล้ำค่าภูมิปัญญาเวียงละกอน”
มธ. ศูนย์ลำปาง จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “เซรามิกล้ำค่าภูมิปัญญาเวียงละกอน” (6)
มธ.ศูนย์ลำปางและสำนักเสริมฯ จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในจังหวัดลำปาง‏
มธ.ศูนย์ลำปางและสำนักเสริมฯ จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในจังหวัดลำปาง‏ (2)
มธ.ศูนย์ลำปาง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง  “วิจัยจากงานประจำ : รูปธรรมของการพัฒนา”
มธ.ศูนย์ลำปาง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “วิจัยจากงานประจำ : รูปธรรมของการพัฒนา” (5)
การอบรมเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Testing & Education Reference Center
การอบรมเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Testing & Education Reference Center (28)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง พบปะ สโมสรโรตารี่ดอยพระบาท
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง พบปะ สโมสรโรตารี่ดอยพระบาท (4)
โครงการ A Dhamma Talk
โครงการ A Dhamma Talk "The Use of Mindfulness for Academic Study and Daily Life" (23)
พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (21 ตุลาคม 2557)
พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (21 ตุลาคม 2557) (46)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (22 ตุลาคม 2557)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (22 ตุลาคม 2557) (165)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอากอนชู ประจำปีการศึกษา 2557
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอากอนชู ประจำปีการศึกษา 2557 (55)
งานสัปดาห์ส่งเสริมวัฒนธรรม 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 ณ อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
งานสัปดาห์ส่งเสริมวัฒนธรรม 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 ณ อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (130)
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (9)
การแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3
การแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 (229)
กีฬาหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1
กีฬาหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 (100)
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรยายพิเศษ เรื่อง ล้านนานิยม ณ มธ.ศูนย์ลำปาง
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรยายพิเศษ เรื่อง ล้านนานิยม ณ มธ.ศูนย์ลำปาง (10)
จุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (11)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (59)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นำนักศึกษาที่ฝึกอบรมภาษาพม่า ผู้ที่ได้คะแนนสูง 10 คนแรกเดินทางไปเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ฟรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นำนักศึกษาที่ฝึกอบรมภาษาพม่า ผู้ที่ได้คะแนนสูง 10 คนแรกเดินทางไปเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ฟรี (11)
โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (13)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการบำรุงรักษาหนังสือเบื้องต้นของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน" (21)
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอนประจำวิชา หลักสูตร สม.
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอนประจำวิชา หลักสูตร สม. (20)
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. เยี่ยมชมห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. เยี่ยมชมห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (7)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (6)
บุคลากร มธ.ศูนย์ลำปาง เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และปลัดจังหวัดลำปาง
บุคลากร มธ.ศูนย์ลำปาง เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และปลัดจังหวัดลำปาง (17)
ชาวธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมป๋าเวณี สระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ชาวธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมป๋าเวณี สระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (111)
ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ออกร้านจำหน่ายหนังสือและจัดแสดงหนังสือใหม่จาก 15 บริษัท
ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ออกร้านจำหน่ายหนังสือและจัดแสดงหนังสือใหม่จาก 15 บริษัท (8)
งานเปิดตัวเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ (Automatic Document Machine)
งานเปิดตัวเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ (Automatic Document Machine) (63)
อธิการบดี พบประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557)
อธิการบดี พบประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557) (26)
กิจกรรม หนังสือทำมือ
กิจกรรม หนังสือทำมือ (30)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลนครลำปาง กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลนครลำปาง กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. (92)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนแม่สันวิทยา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนแม่สันวิทยา (34)
โครงการ Seminar:
โครงการ Seminar: "A Reflection on cultural difference: Thai-American cultures" (27)
โครงการประชาคมชาวธรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
โครงการประชาคมชาวธรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (16)
โครงการการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
โครงการการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (22)
พิธีทำบุญหอพักบุคลากร ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันที่ 15 มกราคม 2557
พิธีทำบุญหอพักบุคลากร ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันที่ 15 มกราคม 2557 (37)
โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม "กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน" ห้องสมุดโรงเรียนแม่สันวิทยา (30)
ทำบุญปีใหม่ 2557 ตักบาตรดอกไม้ ถวายพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง
ทำบุญปีใหม่ 2557 ตักบาตรดอกไม้ ถวายพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง (5)
ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ยูงทองเกมส์) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ยูงทองเกมส์) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (110)
การบรรยาย เรื่อง พหุวัฒนธรรมผ่านการถ่ายภาพ Multi-Culturalism โดยคุณโอเซ่น ฟาร์มานี ณ ห้อง 3211 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
การบรรยาย เรื่อง พหุวัฒนธรรมผ่านการถ่ายภาพ Multi-Culturalism โดยคุณโอเซ่น ฟาร์มานี ณ ห้อง 3211 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น (5)
ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ร่วมเดินขบวนตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน
ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ร่วมเดินขบวนตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (4)
รวมภาพ มธ.ศูนย์ลำปาง
รวมภาพ มธ.ศูนย์ลำปาง (6)
Powered by Phoca Gallery
ภาพข่าว มธ.ศูนย์ลำปาง