ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับ วิ่ง 25 ปี ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน