ในการเรียนการสอนออนไลน์ ทาง มธ.ศูนย์ลำปาง มีเครื่องมือนำมาใช้หลายอย่าง เช่น โปรแกรม Cisco Webex Meeting , Microsoft Teams , Google Hangout , Facebooklive ผ่านทางโปรแกรม streamlab เพื่อให้ง่ายแก่การใช้งานทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จึงได้รวบรวมคำแนะนำในการใช้งานในระบบต่างๆ ดังนี้

1.โปรแกรม Cisco Webex Meeting

2.โปรแกรม Microsoft Teams

3.โปรแกรม Google Hangout

4.Facebook Live ผ่านโปรแกรม Streamlab

5.การ Screen recording จากตัว Microsoft powerpoint

 

โปรแกรม Cisco Webex Meeting

Download App ในระบบ Ios ได้ที่ : Search หาคำว่า Cisco Webex Meetings ใน App Stores

Download App ในระบบ Android ได้ที่: Search หาคำว่า Cisco Webex Meetings ใน Google Play Store

Download ติดตั้งบน Computer หรือ Notebook ได้ที่ : https://www.webex.com/downloads.html

 

วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Cisco Webex Meeting (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

สามารถเข้าดูวีดีโอได้ที่ : http://bit.ly/2ITObbJ

วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Cisco Webex Meeting บนมือถือ (สำหรับนักศึกษา) จัดทำโดย ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี

สามารถเข้าดูวีดีโอได้ที่ : https://youtu.be/NfT9RBpU7yM

 

โปรแกรม Microsoft Teams

Download App ในระบบ Ios ได้ที่ : Search หาคำว่า Microsoft Teams ใน App Stores

Download App ในระบบ Android ได้ที่ : Search หาคำว่า Microsoft Teams ใน Google Play Store

Download ติดตั้งบน Computer หรือ Notebook ได้ที่ : https://teams.microsoft.com/downloads

การติดตั้งและการใช้งาน Microsoft Team สำหรับนักศึกษา ดูได้ที่ : https://tu.ac.th/uploads/it-ict/data/setupMsTeams-ForStudents.pdf?fbclid=IwAR3eZc-zbAJlQi4p3yRTUvGJMrD0i6YhNa4qVE1luaca9HiybukJi-9nXl

 

วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

สามารถเข้าดูวีดีโอได้ที่ : http://bit.ly/33qkyYR

 

วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่) อย่างง่ายๆ

สามารถเข้าดูวีดีโอได้ที่ : https://youtu.be/i1syt03V408

 

วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

สามารถเข้าดูวีดีโอได้ที่ :
1. การสร้างห้องเรียน – https://icttu.page.link/teams_create
2. การเชิญผู้เรียนเข้าห้องเรียน – https://icttu.page.link/teams_invite
3. การนัดหมายเวลาเรียน – https://icttu.page.link/teams_schedule
4. การตั้งค่าการสอน – https://icttu.page.link/teams_config
5. การ Share Slide – https://icttu.page.link/teams_slideshare
6. การบันทึก vdo – https://icttu.page.link/teams_record

 

วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการเข้าห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา)

สามารถเข้าดูวีดีโอได้ที่ :
1. การเข้าร่วมห้องเรียน – https://icttu.page.link/teams_joinclass
2. การเข้าเรียนและการสอน – https://icttu.page.link/teams_joinmeeting

 

โปรแกรม Google Hangout เพื่อสร้าง Google Classroom

วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Google Hangouts Meet ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

สามารถเข้าดูวีดีโอได้ที่ : https://youtu.be/bWhXyJpnuKY

 

โปรแกรม Streamlab ผ่าน Facebook Live

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ : https://streamlabs.com/

วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Streamlab เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ใน Facebook Live (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

สามารถเข้าดูวีดีโอได้ที่ : https://www.facebook.com/ThammasatULibrary/videos/633772347182395/ ดูวีดีโอได้ตั้งแต่นาที่ที่ 15 เป็นต้นไป

 

การใช้ Screen Recording จากโปรแกรม Microsoft Powerpoint

วีดีโอแนะนำการใช้ Screen Recording จากโปรแกรม Microsoft powerpoint

สามารถเข้าดูวีดีโอได้ที่ : https://youtu.be/VkKVm4w2ceE

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
โรงพยาบาลห้างฉัตร
0 5426 9231
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423 7999
+66(0)5423 7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

 

We have  111   Peoples online

3.237.178.91