มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 (รอบ 2)


 

ประกาศโครงการ

วิธีการรับสมัคร

เอกสารการรับสมัคร

ประกาศโครงการ
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

กรอกแบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มการสมัครงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ตามลิ้ง https://bit.ly/3h3Krn1ให้ อัพโหลด (Upload)
- หนังสือรับรองโควิด (ที่มีลายเซ็นผู้รับรองเรียบร้อย)
- แบบฟอร์มรับรองที่อยู่อาศัยจังหวัดลำปาง (ที่มีลายเซ็นผู้รับรองเรียบร้อย) 

ไปยัง LINE Group นี้

หรือ ส่งสแกนเอกสารไปยัง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รอพิจารณา จากคณะกรรมการฯ (ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)
ประกาศผลพิจารณา (ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 หลังเวลา 14.00 น.) 

ใบสมัครงาน อว. มธ.
สัญญาการจ้างงาน อว.
หนังสือรับรองบุคคลที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการกักตัว 14 วันของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 แบบฟอร์มรับรองที่อยู่อาศัยจังหวัดลำปาง
หนังรับรองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
หนังสือขอยกเลิกสัญญาจ้าง

 

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
โรงพยาบาลห้างฉัตร
0 5426 9231
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423 7999
+66(0)5423 7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

 

We have  32   Peoples online

3.226.245.48