• คลิกดูรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล"
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

1. นำเสนอบรรยายประกอบ Power Point
2. นำเสนอเป็นบทความภาษาไทย
3. เวลาในการนำเสนอ เรื่องละไม่เกิน 20 นาที
4. การตอบข้อซักถาม 10 นาที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมวดบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0-5426-8701 ต่อ 5121-5124 มือถือ 08-1706-5115

 
 You IP: 54.90.159.192
Browser: Unknown Browser  OS: Unknown OS Platform