การบริการใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง / ห้องอเนกประสงค์