• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดหนังสั้นอาเซียนรางวัลที่ 1
รางวัลละ 8,000 บาท

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ทีม 2 ชื่อทีมว่า "OPEN"

รางวัลที่ 2
รางวัลละ 5,000 บาท

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ชื่อทีมว่า "SOLON"

รางวัลที่ 3
รางวัลละ 3,000 บาท

โรงเรียนจักรคำคณาทร ชื่อทีมว่า "ฝากไว้ในล้านนา"

รางวัลที่ 4 (มี 2 รางวัล)
รางวัลละ 2,000 บาท

1.โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก
   ชื่อทีมว่า "Open the door to ASEAN"

รางวัลที่ 4 (มี 2 รางวัล)
รางวัลละ 2,000 บาท

2.โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
   ชื่อทีมว่า "ข้าวหลาม"

รางวัลพิเศษ ประเภทถ่ายภาพยอดเยี่ยม
รางวัลละ 2,000 บาท

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
ชื่อทีมว่า "Life of Coffee"