ปี๋ใหม่เมือง 2562

กิจกรรมปี๋ใหม่เมือง
ถวายเครื่องสักการะล้านนา
แด่องค์พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา
พิธีสรงน้ำพระเจ้าแก้วจำลอง
และงานรดน้ำดำหัวผู้บริหาร
มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ตลอดจนประชาคมธรรมศาสตร์

นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปางชนะการประกวดการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ คว้าเงินรางวัล มากกว่า 1 แสนบาท

 

นายบุญชู ตรีทอง มอบเงินบริจาค

นายบุญชู ตรีทอง มอบเงินบริจาคงวดสุดท้าย 30 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวม ความสูง 5 ชั้น ณ มธ.ศูนย์ลำปาง

มธ.ศูนย์ลำปาง ร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

มธ.ศูนย์ลำปาง นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์แสดงสินค้า KICE จ. ขอนแก่น

มธ.ศูนย์ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

มธ.ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมกับท้องถิ่น ในหลายพื้นที่ในอำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

TULP Online Service

 

       
 
 
 

 

 

 

Link Service

ตารางห้องเรียนออนไลน์

Form Online

TULP PR

ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม มีนาคม 2562 แบบฟอร์มออนไลน์ News Clipping
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2562 เมษายน 2562 แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มธ. พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) รายงานประจำปี
ระบบจอง Study Room ห้องสมุดฯ มิถุนายน 2562 ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ (Complain) รวมภาพกิจกรรม
ระบบวันลาออนไลน์ กรกฎาคม 2562     Thammasat identity
            TULP Channel

 

แบบประเมินออนไลน์

 
  แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)    
  แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)    
  แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา    
  แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่    
  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องพยาบาล    
  แบบประเมินการทำงานของพนักงานทำความสะอาด    
  แบบฟอร์มข้อร้องเรียนการทำงานของพนักงานทำความสะอาด    

Our location

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423-7999
+66(0)5423-7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

We have  85  Peoples Online

You IP: 52.200.130.163